Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 10 end

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 10 end SỨ ĐIỆP RHEMA ĐẶC BIỆT Chúng ta giảng phúc Âm của Chúa Jêsus Christ trong một thế giới mà đã bị Satan kiểm soát. Ở I Giăng 5:19 chúng ta đọc, “… cả thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ.” Dĩ nhiên, Jêsus…

Read More »
Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 09

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 09 CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ Công tác của Đức Thánh Linh đối với các tín hữu thì thật nhiều. Sau khi dẫn dắt chúng ta đến sựï cứùu rỗi,  Thánh Linh đầy dẫy chúng ta và dẫn chúng ta theo ý muốn của Đứùc Chúa Trờøi. Khi chúng ta…

Read More »
Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 08

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 08 CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN Cầu nguyện ngợi khen Chúa là điều rất quí báu đối với Đức Chúa Trời. Đó là đến với Cha thiên thượng của chúng ta bằng những lời cảm tạ và ngợi khen Ngài, chớ không chỉ cầu nguyện về những nhu cầu đặc…

Read More »
Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 07

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 07 LỜI CẦU NGUYỆN SUY GẪM Những Cơ Đốc Nhân non trẻ thường thấy khó cầu nguyện hiệu quả khi họ tranh chiến học cách cầu nguyện, thì đôi lúc họ cần có thì giờ để thiết lập đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện lớn tiếng sẽ rất có…

Read More »
Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 06

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 06 LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA Các môn đồ của Chúa Jesus đã hỏi Ngài dạy họ cách cầu nguyện, họ không hỏi Ngài cách để chuẩn bị sứ điệp, cách cầu nguyện cho người bệnh hay là cách đuổi quỉ. Họ hỏi Ngài dạy họ cách cầu nguyện….

Read More »
Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 05

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 05 CẦU NGUYỆN THEO KHUÔN MẪU ĐỀN TẠM Cầu nguyện là nền tảng của sự phấn hưng trong tấm lòng và Hội Thánh của bạn. Nhưng nhiều người vẫn không biết cách cầu nguyện hơn một tiếng đồng hồ. Jesus phán với các môn đồ: “Các con không thức…

Read More »
Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 04

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 04 CẦU NGUYỆN THEO ĐỀ TÀI Nếu tôi cố gắng giải thích Lời Cầu Nguyện Theo Đề Tài, tôi sẽ nói nó giống như đi mà biết rõ nơi đến. Không giống như lời Cầu Nguyện Kiểu Tự Do, Lời Cầu Nguyện Đề Tài có một mục đích đặc…

Read More »
Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 03

Cách Cầu Nguyện Theo Mục sư Paul Yongi Cho – Bài 03 CẦU NGUYỆN KIỂU TỰ DO   Nếu tôi ví cầu nguyện như cuộc đi dạo, thì Cầu Nguyện Kiểu Tự Do giống như bước đi mà không ý định đi đâu cả. Chân tôi dẫn đâu thì tôi theo đó, rồi lại về nhà. Trong một cách tương…

Read More »